על מנת לתת את המענה הטוב ביותר לשימוש במכונות שטיפה אנו ממליצים להשתמש בחומרים המתאימים בכדי לשמור על אורך חיים של המכונה. הבאנו לכם מגוון חומרים שיתנו גם את המענה הטוב ביותר בהיבט הניקיון וגם בשמירה על המכונה.