ML Hurricane | שואב בנוי מטורבינה | מורן לויט

מזמין הפרוייקט : ת.מ.מ תעשיות מיחזור בע"מ ( viola group)
ייעוד: ניקוי גדרות משקיות ניילון
כלי הבסיס: נגרר מתהפך בתכנון ייעודי.
נתונים טכניים: מנוע: 23HP VANGARD
מבנה : השואב בנוי מטורבינה ייעודית המורכבת לצד מיכל מתהפך לריקון נוח. ליחידה יש שלט לבקרה על ההיפוך ומערכת להפעלת הטורבינה. למערכת יש איבזור ייעודי לשאיבת שקיות, צינור שרשורי שקוף HEAVY DUTY  ופיית נירוסטה. ( ניתן לשלב הארכה)